Chiromagazine

Bekijk hier onze eigen chiromagazine, waar je nog meer nieuws en weetjes over onze chiro kunt lezen. Met onder andere je eigen persoonlijke chiroscoop en onze enige echte eigen chiro-strip! Leesplezier verzekerd!

chiromagazine

Leiding log-in
banier lotus

GRONDWETBOEK – CHIRO UIDEKRIJ GOOIK

 • Een gewone chirozondag gaat door van 14u tot 17u voor iedereen. Eventuele afwijkingen hiervan worden steeds meegedeeld door de leiding via de site.
 • Voor de afdelingen toppers/kerels/aspi’s begint om 17u05 het “spel na 5u”. Dit spel duurt in de zomer tot 18u30 en in de winter tot 18u. (zomer en winter onderscheiden zich van elkaar door de uurverandering van winter/zomeruur)
 • Om 16u50 is er een snoepwinkeltje waar (volledig vrijblijvend) een snoepje/chipje/colaatje kan gekocht worden tegen zeer democratische prijzen.
 • Het programmaboekje wordt (meestal) NIET rondgedragen, maar wordt meegegeven op zondagnamiddagen. Het programma is ook altijd op de website te vinden (www.chirouidekrij.be)
 • Elk lid dat aangesloten is bij onze chiro is verzekerd en betaalt daarom lidgeld. Het lidgeld bedraagt 22 euro (te betalen bij aanvang van het nieuwe chirojaar, i.e. begin oktober).
 • Het eerste lidjaar van de nieuwelingen is gratis. Strikt genomen moet het lid lidgeld betalen wanneer hij is ingeschreven geweest bij aanvang van of tijdens het voorbije chirojaar.
 • We aanvaarden leden vanaf hun verjaardag van 6 jaar. Behalve wanneer het lid in oktober/november/december verjaart, dan mag het kind bij aanvang van het nieuwe chirojaar al naar de chiro komen.
 • Het jaarlijks kamp gaat (meestal) door van 11 juli tot 21 juli en heeft een additionele kost.
 • Wanneer het lid minder dan 5 keer naar de chiro is geweest op zondagnamiddagen tijdens het chirojaar, hebben de leiders het recht hem de toegang tot het kamp te ontzeggen.
 • Eventuele afwijking van dit grondwetboek zijn steeds voor te leggen op de leidingskring waarbij de beslissing steeds in handen ligt van de leidingsploeg van onze chiro.
 • Door het betalen van het lidgeld gaat men akkoord dat er foto's van activiteiten, evenementen en kampen georganiseerd door Chiro uidekrij op sociale media zoals facebook en op de site van Chiro uidekrij worden geplaatst. Dit geldt ook voor leden die in hun eerste chirojaar zitten. Wanneer men een foto ziet dat u liever niet gepubliceerd ziet, kan er altijd contact worden opgenomen met de leidingsploeg.

Opgesteld en goedgekeurd door de LEIDING van Chiro Uidekrij Gooik

in hoedanigheid van hoofdleider van CHIRO UIDEKRIJ GOOIK